ความสำเร็จและผลตอบรับของเครื่องเจียระไนรุ่นดับเบิ้ลดิส ด้วยการหมุนเพื่อเจียรของหินเจียรที่มีคุณภาพ และทำการด้วยความแม่นยำของการเจียรผิวงานโดยอาศัยเทคโนโลยี และลดการทำงานของคนทำให้เครื่องรุ่นนี้มีการยอมรับ และแพร่หลายอย่างรวดเร็ว

Form Grinding Wheel Grinding Capacity
Outside diameter Outside diameter x thickness
KVD200 φ200mm φ10 x 6mm
KVD300 II φ305mm φ100 x 50mm
KVD350 φ355mm φ150 x 50mm
KVD450 II φ455mm φ200 x 50mm
KVD580 φ585mm φ200 x 50mm
KVD760 φ760mm φ220 x 50mm


โครงสร้างเดิมและการออกแบบที่แข็งแกร่งสูงสามารถจะแล้วเสร็จด้านขัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้การตัดเฉือนพิเศษแม่นยำและบดหนัก

Form Grinding Wheel Grinding Capacity
Outside diameter Outside diameter x thickness
HD3 φ305mm φ50 x 25mm
HD5 φ585mm φ150 x 50mm
HD7 φ760mm φ250 x 80mm
HD10 φ1065mm φ300 x 100mm


R series ซึ่งเกิดมาจากความต้องการของลูกค้าและเติบโตขึ้นมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาช่วยในการพัฒนาจนทุกวันนี้ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของทุกคน

Form Grinding Wheel Grinding Capacity
Outside diameter Outside diameter x thickness
R031 φ305mm φ100 x 50mm
R421 φ180mm φ100 x 50mm
R422 φ180mm φ100 x 50mm
R431 φ305mm φ100 x 50mm
R631 φ305mm φ125 x 35mm
R632 φ305mm φ125 x 35mm

Form Grinding Wheel Grinding Capacity
Outside diameter Outside diameter x thickness
RV1 φ455mm φ300 x 300mm
RV2 φ455mm φ300 x 300mm
PV1 φ355mm φ600 x 600mm
PV2 φ355mm φ600 x 600mm
R631DF φ305mm φ200 x 2.5mm