ความก้าวหน้ามากขึ้นระบบอัตโนมัติของกระบวนการผลิตที่คุณจะต้องมีระบบเอฟเอด้วยเทคโนโลยีการตรวจสอบขั้นสูงที่สนับสนุน
แม้ว่าเทคนิคการวัดทางกายภาพเช่นแสงหรือแม่เหล็กเป็นของหลักสูตรและฟังก์ชั่นการตรวจสอบลักษณะความรับผิดชอบสำหรับการเคลื่อนไหวของตา, ฟังก์ชั่นของหูในการตรวจสอบความผิดปกติจากเสียงที่ไม่เพียง แต่ในคุณลักษณะสัมผัสที่จะตรวจสอบจากรัฐปฏิบัติการมนุษย์ที่ลึกซึ้ง เราไปยังสถานประกอบการของเทคโนโลยีการตรวจสอบที่สูงขึ้นของระดับความไวดังกล่าว