Pinion Gear Needle Assemble Machine (Single row)

Machine Description Application Work Press
อุปกรณ์ในการประกอบเข็มในเกียร์เฟืองโดยอัตโนมัติ เกียร์อัตโนมัติ Autumobilee

Pinion Gear Needle Assembly mMachine (Multiple row)

Machine Description Application Work Press
อุปกรณ์เพื่อดำเนินการขั้นตอนของการประกอบอัตโนมัติของเข็มในเฟืองในหลายแถว รถยนต์เกียร์อัตโนมัติ

Thrust Bearing Assmbly Machine

Machine Description Application Work Press
อุปกรณ์ที่ใช้วัดขนาดของเครื่องซักผ้าแรงผลักดันที่เหมาะกับมันร่วมกับแบริ่งแรงผลักดันและจัดความหนาของชิ้นงานเสร็จสมบูรณ์ แบริ่งสำหรับคอมเพรสเซอร์

Hub Bearing Asseemble Machine

Machine Description Application Work Press
อุปกรณ์ประกอบแบริ่งฮับโดยอัตโนมัติจากรัฐส่วนหนึ่งเดียวในการผลิต แบริ่งฮับรถยนต์