เพลาระดับกลางเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะบอกด้วยความมั่นใจในทิศทางในการที่ผมอยากจะบอกแรง
เพลากลางเครื่องจักรอุตสาหกรรม Koyo ที่จะใช้งานในฐานะที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของความปลอดภัยในรถยนต์ได้อย่างต่อเนื่องที่จะพัฒนาขึ้นกับการเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ของญี่ปุ่น